Diamanten lyhyesti

Diamanten on ruotsinkielinen verkosto johtaville naisille.

Logga

Tavoitteenamme on tukea jäsenten johtamistaitoja, luoda uusia yhteyksiä, jakaa kokemuksia ja inspiraatiota niille, jotka haluavat edetä urallaan. Samalla haluamme edistää Suomen pohjoismaisia arvoja, identiteettiä ja asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Syksyllä 2017 Diamantenilla oli noin 100 jäsentää kaikilta yhteiskunnan eri aloilta. Työkielemme on ruotsi, mutta jäsenen ei tarvitse olla ruotsinkielinen ollakseen jäsen yhdistyksessä. 

Diamantenin toiminta

Järjestämme itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia kokoontumisia ja keskustelutilaisuuksia, luentoja, kokemusten vaihtoa ja seminaareja. Yhteensä järjestämme vuosittain noin 4-6 tapaamista, joissa esiintyy kiinnostavia yhteiskunnan eri alojen luennoitsijoita. Lisäksi olemme tunnettuja korkeatasoisesta mentorointiohjelmastamme joka järjestetään vuosittain.

Hallitus

Diamantenin toimintaa johtaa hallitus, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Vuoden 2018 vuosikokouksen jälkeen hallitus aloitti työnsä puheenjohtaja Malin Petterssonin ja varapuheenjohtaja Maria Stocksin johdolla. Muut hallituksen jäsenet ovat hallituksen sihteeri Sara Eklund, rahastonhoitaja Maria Stocks, viestintävastaava Josefina Tallqvist, jäsenrekisteristä vastaava Carola Nilsson ja ohjelmasta vastaa Annika Knekt-Ahtinen sekä Elina Kivioja.

Jos haluat kuulla lisää yhdistyksestä, otathan yhteyttä diamanten@diamanten.fi.