Diamantens mentorprogram

Över 100 driftiga kvinnor har redan genomgått Diamantens mentorprogram

En viktig del av Diamantens verksamhet utgörs av vårt mentorprogram som vi drivit i samarbete med MPS sedan 2007. Mentorprogrammet ger årligen ca 10-12 unga kvinnliga chefer en möjlighet att få en mentor bland Diamantens medlemmar.

Img 3170

Mentorprogrammet i ett nötskal

 • strävar efter att hjälpa unga kvinnliga ledare gå vidare i sin karriär genom det stöd en mentorrelation och ett livskraftigt nätverk av andra kvinnliga chefer kan ge
 • fokuserar uttryckligen på ledarskapsutveckling
 • riktar sig till unga, kvinnliga ledare i en av sina första ledarpositioner, vilket inte behöver betyda direkt förmansskap, utan kan också vara ett expertkunnande inom en funktion eller område
 • antar årligen ca 10-12 talenter
 • antar i första hand en talent per organisation
 • riktar sig till olika sektorer i samhället och vill gärna att talenterna representerar många olika branscher och regioner
 • stöder kvinnligt företagande och vill gärna ha med kvinnliga företagare i programmet men mentorprogrammet är ändå inte ett start-up stöd, utan verksamheten skall vara etablerad
 • förverkligas av frivilliga kvinnliga erfarna ledare som mentorer, som vill stöda sina talenter och dela med sig av sin erfarenhet. De är oftast inte utbildade coachar eller terapeuter och programmet skall inte användas istället för coaching eller terapi
 • genomförs av ett nätverk av kvinnliga chefer och antagandet är att talenter som antas till programmet ser värdet i att skapa nätverk. Därför upptas de valda talenterna automatiskt i Kristallen, som är ett nätverk för Diamantens talenter. Utöver sin egen verksamhet har Kristallen varje år några gemensamma tillställningar med Diamanten. Förhoppningen är att talenterna blir aktiva medlemmar i Kristallen redan från början av sin mentorprocess

Ansökningarna behandlas på basis av talentkriterierna ovan och informationen i ansökan. Ansökningshandlingarna samlas in av MPS och distribueras till mentorutskottets medlemmar. Antagna talenters handlingar ges också till mentorn. Endast kompletta ansökningar behandlas.

Ansökan består av:

 • ifylld ansökningsblankett
 • din CV
 • en kort enkel video med fritt format (t.ex. med din telefon) där du svarar i korthet (max 1,5 minuter totalt) på följande frågor:

1) Varför söker du till mentorprogrammet?

2) Hur tänker du dig att mentorprogrammet stöder din utveckling som ledare?

3) Vad är dina förväntningar på mentorprogrammet?


I ansökningsformuläret kan du ladda upp videon, tillsammans med din CV. Länk till ansökan: https://lp.mps.fi/diamanten


Diamantens styrelse fastslår valet av talenter på basis av urval gjort av MPS och Diamantens mentorutskott. Valen behöver inte motiveras.

Har du frågor om Diamantens mentorprogram kan du skicka dem till diamanten.mentoring (at) diamanten.fi.

Vill du bli mentor?

Känner du att du vill och kan hjälpa en ung, driftig kvinna att ta nästa steg i karriären? Vill du dela med dig av dina erfarenheter och din kunskap och på samma gång få nya, färska idéer som du kan utnyttja i ditt arbete? Då skall du anmäla dig som mentor till vårt mentorprogram. Det gör du lättast genom att skriva till diamanten.mentoring (at) diamanten.fi

Kontaktuppgifter

Helhetsansvar:

Julia Kuosmanen

Administration:

Sandra Ahtinen

Kontakta oss via adressen diamanten.mentoring(at)diamanten.fi.

Kalender 2021-2022

Här är den preliminära tidtabellen för mentorprogrammet som inleds hösten 2021.

Talentansökningar och mentoranmälningar 1.2-28.2.2021                                              
Val och matchning av talenter och mentorer  mars-april 2021
Offentliggörande av paren juni 2021
Personlighetstest mars-april 2021
Kick-off        - workshop för talenter och mentorer samt middag Augusti 2021
Ledarskapslunch November 2021
Workshop för talenter januari 2022
Workshop för mentorer januari 2022
Ledarskapslunch mars 2022
Avslutande workshop juni 2022